FANDOM


Tổng hợp các từ chuyên môn về y học trong House. Cập nhật hiện đến tập 6 - SS2.

Các trang trong thể loại “Tổng hợp thuật ngữ y học”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 879 trang.

A

A tiếp

B

B tiếp

C