Fandom

House MD Wiki

Trang Chính

1.061bài viết
trên wikia này
Add New Page
Add New Page Thảo luận0
House-Cast-2.jpg

Chào mừng đến với House M.D Wikia.

Bạn yêu thích House? Vậy hãy Đăng nhập/Đăng kíViết bài nào ^^

Princeton-Plainsboro Teaching Hospital

Tin tức

Season 7

Season 7 looks like it will be packed with guest stars. Amber Tamblyn joins the cast as a new fellow, Alyson Stoner (Step Up) will guest star in the second episode, and Jennifer Grey (Flashdance) will be guest starring in an episode in October.

Tin khác

VOTE cho House, Wilson và Cuddy nào!

The Nurses' Station (Hướng dẫn viết bài)
Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên